Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji
Survival of cancer patients in Slovenia

an approach to patients treatment

Authors

  • Vesna Zadnik Institute of Oncology Ljubljana
  • Tina Žagar Institute of Oncology Ljubljana
  • Katarina Lokar Institute of Oncology Ljubljana
  • Sonja Tomšič Institute of Oncology Ljubljana
  • Amela Duratović Konjević Institute of Oncology Ljubljana
  • Nika Bric Institute of Oncology Ljubljana
  • Branko Zakotnik Institute of Oncology Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2021-004on

Keywords:

cancer burden, cancer survival, time trend, Slovenian Cancer Registry

Abstract

Populacijsko preživetje bolnikov z rakom je sestavljen kazalnik, v katerem se zrcalijo tako značilnosti bolnikov kot tudi organizacija, dostopnost, kakovost in učinkovitost sistema zdravstvenega varstva. Register raka Republike Slovenije je letos izdal že četrto obsežnejše poročilo o preživetju slovenskih bolnikov z rakom zbolelih med letom 1997 in 2016, ki kaže na napredek, ki sta ga v dvajsetih letih zagotovila slovenska onkologija in slovensko zdravstveno varstvo skupaj s celotno družbo.
Preživetje slovenskih bolnikov z rakom se s časom povečuje. V zadnjih dvajsetih letih se je petletno čisto preživetje povečalo za dobrih 11 odstotnih točk. Znatno bolj se je povečalo preživetje pri moških. Starost in stadij ob diagnozi sta še vedno ključna za preživetje bolnikov z rakom. Pri obeh spolih se je preživetje bolnikov s kožnim melanomom, rakom debelega črevesa in danke ter pljučnim rakom v zadnjih dvajsetih letih značilno izboljšalo. Napredek je bil dosežen tudi pri najpogostejših rakih pri posameznem spolu: raku dojk pri ženskah in raku prostate pri moških. Izboljšanje preživetja slovenskih bolnikov z rakom, ki ga opazujemo v zadnjih letih, predstavlja osnovo in spodbudo za nadaljnje izboljšave.


Abstract (Eng)

Population-based cancer survival is a composite indicator that reflects the characteristics of patients as well as the organisation, accessibility, quality and efficiency of the healthcare system. The Slovenian Cancer Registry just presented the fourth extensive report on the survival of Slovenian cancer patients diagnosed between 1997 and 2016.
The survival of Slovenian cancer patients has been increasing over time. During the last 20 years the five-year net survival increased by over 11 percentage points. Significantly higher growth was observed in men than in women. Age and stage at diagnosis remain crucial factors influencing survival of cancer patients. In both sexes, survival of colorectal and lung cancers as well as skin melanoma has increased significantly over the last 20 years. Progress has also been made in the two most common sex specific cancers: breast cancer in women and prostate cancer in men. The apparent advances give us the basis and an incentive for future improvements.

Published

2021-05-20

How to Cite

Zadnik, V., Žagar, T., Lokar, K., Tomšič, S., Duratović Konjević, A., Bric, N., & Zakotnik, B. (2021). Survival of cancer patients in Slovenia: an approach to patients treatment. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 25(1), 42–47. https://doi.org/10.25670/oi2021-004on

Issue

Section

Review Article